Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
 • Доступність
 • A-
  A+
 • Стара версія
Департамент соціальної та ветеранської політики
офіційний вебпортал

Облік осіб з інвалідністю для забезпечення автомобілями

Опубліковано 27 червня 2024 року о 10:59

Облік осіб з інвалідністю для забезпечення автомобілями здійснюється відповідно до Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 19.07.2006 № 999 (далі - Порядок).

Відповідно до пункту 5 Порядку на облік беруться і забезпечуються автомобілями особи з інвалідністю, які:

не мають в особистому користуванні автомобільного транспортного засобу, зазначеного в абзаці четвертому статті 1 Закону України «Про автомобільний транспорт» (крім причепів, напівпричепів), у тому числі придбаного за власні кошти або отриманого через структурний підрозділ з питань соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду, що перебував в експлуатації менш як 10 років (крім випадків, передбачених пунктом 8 цього Порядку);

протягом семи років перед взяттям на облік і за час перебування на обліку не отримували автомобіль як благодійну допомогу або протягом цього часу не реєстрували придбаний автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж п’ять років.

Діти з інвалідністю, недієздатні особи з інвалідністю беруться на облік, якщо їхні законні представники мають підстави, зазначені в абзацах другому і третьому цього пункту.

Для взяття на облік для забезпечення автомобілем відповідні структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах у разі утворення (крім м. Києва) рад, об’єднаної територіальної громади (далі - органи соціального захисту населення) або управління виконавчої дирекції Фонду отримують інформацію з Єдиного державного реєстру МВС (далі - Реєстр) стосовно транспортних засобів, зареєстрованих на ім’я особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю протягом останніх семи років перед взяттям на облік і за обліковий період.

У разі коли за час перебування на обліку в особи з інвалідністю змінилася група інвалідності, їй необхідно повторно пройти огляд облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) для підтвердження наявності медичних показань для забезпечення автомобілем на дату встановлення зазначених змін. Якщо протягом часу перебування на обліку особа з інвалідністю втратила підстави, зазначені у цьому пункті, вона знімається з обліку.

Не береться на облік особа з інвалідністю, яка має відповідні медичні показання для забезпечення автомобілем з ручним керуванням та протипоказання до керування автомобілем, у разі відсутності члена сім’ї, який зареєстрований за місцем реєстрації особи з інвалідністю і якому особа з інвалідністю могла би передати право користування автомобілем.

Для взяття на облік особа з інвалідністю, законний представник недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю подає до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації, заяву, форма якої затверджується Міністерством соціальної політики.

До заяви, що реєструється у спеціальному журналі обліку, додаються:

копія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності, а для дітей з інвалідністю - копія медичного висновку;

паспорт громадянина України (для особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю), який після перевірки паспортних даних, зазначених у заяві, повертається заявнику, та копія свідоцтва про народження (для дитини з інвалідністю);

довідка про присвоєння ідентифікаційного номера особі з інвалідністю та члену сім’ї, якому передається право користування автомобілем, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю (після перевірки даних, наведених в заяві, повертається заявнику);

документ про реєстрацію місця проживання члена сім’ї, іншої особи, яким передається право користування автомобілем;

для осіб з інвалідністю I, II і III групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, - копія посвідчення про належність до категорії 1 осіб, що постраждали внаслідок дії зазначених факторів, та медична довідка визначеного органами охорони здоров’я зразка щодо спроможності особи з інвалідністю керувати автомобілем (для осіб з інвалідністю I і II групи, які забезпечуються автомобілями безоплатно);

для осіб з інвалідністю від загального захворювання або захворювання, отриманого під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни, - довідка, видана військкоматом, інші документи (копія військового квитка або партизанського квитка), що підтверджують таку участь (видається військкоматом на запит структурного підрозділу чи органу соціального захисту населення), посвідчення інваліда війни;

для недієздатних осіб з інвалідністю - копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю недієздатною та копія рішення (розпорядження) про встановлення над нею опіки;

для малолітніх і неповнолітніх дітей з інвалідністю, позбавлених батьківського піклування, - копія рішення (розпорядження) про встановлення опіки та піклування.

Після реєстрації заяви органом соціального захисту населення в день звернення видається, а у разі надходження заяви поштою у триденний строк особі з інвалідністю надсилається направлення до лікувально-профілактичного закладу для проходження медичного огляду та направлення на МСЕК.

Після проходження особою з інвалідністю медичного огляду лікувально-профілактичний заклад у п’ятиденний строк надсилає до облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) направлення (форма № 088/0)  витяг з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого та в обов’язковому порядку повідомляє про це орган соціального захисту населення, яке видало таке направлення.

Після надходження повідомлення лікувально-профілактичного закладу орган соціального захисту населення надсилає документи особи з інвалідністю разом із заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення реєструє заяви разом з іншими необхідними документами у журналі, форма якого затверджується Міністерством соціальної політики, приймає відповідне рішення і надсилає його у письмовій формі відповідно до органів соціального захисту населення, які видали направлення, та особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю.

Реєстрація усіх документів з урахуванням висновку облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК), що надійшли протягом календарного місяця, проводиться протягом 20 днів після закінчення місяця, в якому надійшла заява з усіма необхідними документами.

Облік осіб з інвалідністю ведеться в розрізі таких категорій за окремою нумерацією:

особи з інвалідністю з правом на першочергове забезпечення;

особи з інвалідністю з правом на позачергове забезпечення;

особи з інвалідністю з правом на забезпечення у порядку загальної черги.

Взяття на облік особи з інвалідністю (крім особи з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва) здійснюється структурним підрозділом з питань соціального захисту населення з дати огляду облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК), яка видала особі з інвалідністю висновок про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем у разі, коли такий висновок видано не раніше ніж дата реєстрації заяви.

Особи з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілями незалежно від наявності медичних показань, беруться на облік з дати подання заяви разом з документами, зазначеними у пункті 34 цього Порядку.

Сім’ї, до складу яких входять дві і більше особи з інвалідністю, беруться на облік як сім’я на підставі спільної заяви про бажання отримати один автомобіль з дати взяття на облік першої з них.

У разі бажання однієї з осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку як сім’я, отримати автомобіль окремо вона береться на облік на підставі заяви з дати, з якої вона могла бути взята на облік, якби не перебувала на обліку як сім’я, та відповідно до своєї категорії.

У такому ж порядку здійснюється взяття на облік особи з інвалідністю у разі смерті особи з інвалідністю, з якою вона перебувала на обліку як сім’я.

У разі заміни автомобіля, отриманого через структурний підрозділ з питань соціального захисту, особа з інвалідністю береться на облік з дати подачі заяви, але не раніше закінчення десятирічного строку експлуатації автомобіля.

Особа з інвалідністю, яка має відповідні медичні показання для забезпечення автомобілем з ручним керуванням і протипоказання до керування автомобілем та не перебуває на обліку відповідно до абзаців сьомого і восьмого пункту 5 цього Порядку, у разі зміни у складі сім’ї береться на облік з дати звернення до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення із заявою та документами, що підтверджують зазначені зміни.

У разі зняття інвалідності особа з інвалідністю знімається з обліку, а автомобіль, яким вона забезпечена, повертається головному, районному управлінню соціального захисту відповідно до пункту 16 цього Порядку. Особа з інвалідністю повторно береться на облік з дати встановлення інвалідності відповідно до довідки МСЕК.

У разі коли особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, яким інвалідність встановлено на певний період, не поновлюють без поважних причин інвалідність протягом шести місяців, вони знімаються з обліку.

Якщо у особи з інвалідністю, яка має протипоказання до користування автомобілем, відсутній член сім’ї, який зареєстрований за місцем її реєстрації та якому особа з інвалідністю та особа з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва могла би передати право користування автомобілем, або інша особа (для осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб з інвалідністю I групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), особа з інвалідністю знімається з обліку протягом шести місяців з дня встановлення такого факту.

Незалежно від медичних показань мають право на забезпечення автомобілями:

особи з інвалідністю I та II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою;

особи з інвалідністю внаслідок війни I групи по зору або без обох рук;

особи з інвалідністю з куксами обох ніг і рук.

  За більш детальними роз'ясненнями звертатися до Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою проспект Любомира Гузара, 7, каб. 114, телефон для довідок: (044) 408 03 53.

Дні прийому: понеділок-четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux