Головна  →  Діяльність  →  Реабілітація інвалідів та дітей-інвалідів  →  Порядок надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг

Надання реабілітаційних послуг інвалідам, дітям-інвалідам здійснюється відповідно до Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг, затвердженого постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 80 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 306) (далі – Порядок).

Відповідно до пункту 3 зазначеного Порядку для отримання реабілітаційних послуг в реабілітаційній установі державної або комунальної форми власності (далі - установа) отримувач або його законний представник письмово звертається за місцем проживання до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (крім мм. Києва та Севастополя) ради (далі – місцевий орган) та подає такі документи:

-заяву про надання реабілітаційних послуг;

-довідку медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей-інвалідів) про встановлення інвалідності;

-індивідуальну програму реабілітації, видану медико-соціальною експертною комісією, лікувально-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (для дітей-інвалідів);

-паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

-документ, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (паспорт – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) (крім дітей-інвалідів);

-документ про освіту (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації);

-рекомендації територіального органу Державної служби зайнятості у районі, місті, районі у місті за результатами наданих профорієнтаційних послуг, у тому числі щодо вибору професії із зазначенням її актуальності на ринку праці (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації) (за наявності).

Після подання необхідних документів до Управління праці та соціального захисту населення районної в місті Києві державної адміністрації, інваліда або дитину-інваліда буде направлено до реабілітаційної установи сфери управління Міністерства соціальної політики України в установленому законодавством порядку.

Версiя для друку

 

 

Соціальні послуги