Головна  →  Діяльність  →  Заробітна плата та зайнятість  →  Зайнятість  →  Інформація про виконання програми зайнятості населення м. Києва на період до 2017 року за 2014 рік

Інформація про стан ринку праці та хід виконання Програми зайнятості населення м. Києва на період до 2017 року за 2014 рік

У м. Києві проводиться робота, спрямована на збереження трудового потенціалу міста, підтримку сталої ситуації на столичному ринку праці, реалізацію заходів державної та регіональної політики зайнятості, зокрема, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2012 року   № 1008 “Про затвердження Програми сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року” та територіальною програмою зайнятості населення.

Рішенням Київської міської ради від 02.10.2013 № 27/9615 затверджено Програму зайнятості населення м. Києва на період до 2017 року.

Завдяки реалізації завдань та заходів, передбачених територіальною програмою зайнятості населення, місто Київ продовжує займати провідні позиції в сфері зайнятості серед інших регіонів. Чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років становить 1374,4 тис. осіб.

За результатами діяльності в сфері зайнятості Київ характеризується:

-       найвищим серед регіонів України рівнем зайнятості населення у віці 15-70 років – 62,9%, що на 5,5% більше, ніж в середньому по Україні (довідково: у Дніпропетровській області – 60,7%, Харківській – 59,2%, Запорізькій – 58,9%);

-       найнижчим серед регіонів рівнем безробіття населення у віці 15-70 років в середньому за 9 місяців 2014 року, визначеним за методологією Міжнародної організації праці – 6,5% (по Україні – 8,9%);

-       найнижчим показником зареєстрованого безробіття станом на 01.01.2015 на рівні 1,0% від кількості населення працездатного віку – це майже в 2 рази менше середньоукраїнського показника (в Україні – 1,9%), найвищий у Кіровоградській (3,6%), Черкаській (3,5%), Полтавській (3,4%), Запорізькій та Вінницькій (по 2,8%) областях.

Згідно із заходами Програми зайнятості населення м. Києва на період до 2017 року у звітному році Київською міською державною адміністрацією проводився постійний моніторинг у сфері зайнятості населення, робота по розширенню сфери застосування праці.

За останніми даними моніторингу створення нових робочих місць, проведеного відповідно до Методики моніторингу створення нових робочих місць (затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 23.09.2013 № 611), у січні-листопаді 2014 року в м. Києві прийнято на роботу на створені нові робочі місця 58,3 тис. осіб, в тому числі у юридичних осіб – 41,6 тис. осіб, у фізичних осіб – 16,7 тис. осіб.

Завдяки реалізації запровадженого у 2001 році, за поданням міської влади, механізму укладення та реєстрації трудового договору між фізичними    особами – суб’єктами підприємницької діяльності та найманими у них працівниками, за січень-грудень 2014 року в м. Києві легалізовано працю понад 15,0 тис. найманих працівників.

Протягом звітного періоду Департаментом соціальної політики спільно з районними в місті Києві державними адміністраціями проводилась робота щодо моніторингу обсягів вивільнення працівників з підприємств, організацій та установ міста.

За останніми даними державних статистичних спостережень, кількість осіб, які вибули з підприємств, установ та організацій міста Києва у січні-вересні 2014 року з причини змін в організації виробництва і праці (реорганізація, скорочення чисельності або штату працівників), становила 16,3 тис. осіб, або 4,6% від загальної кількості осіб, що вибули (по Україні – 5,2%). До середньооблікової кількості штатних працівників цей показник становить 1,3% (по Україні – 1,1%).

Протягом січня-грудня 2014 року інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці за формою № 4-ПН надійшла до служби зайнятості м. Києва від 727 підприємств, установ та організацій на загальну чисельність 39,5 тис. осіб.

За результатами аналізу наданої підприємствами інформації, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2013 № 305, служба зайнятості протягом 2014 року інформувала Голосіївську, Дніпровську, Оболонську, Печерську, Подільську та Солом’янську районні в місті Києві державні адміністрації про можливе масове скорочення працівників для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття.

Станом на 31.12.2014 в місті Києві діють 3 спеціальні комісії для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників (в тому числі утворені в 2014 році - 2 комісії): на ДП ПАТ “Київхліб” “Хлібокомбінат № 12” (розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.06.2013 № 315); у Голосіївському районі міста Києва (розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.01.2014 № 2 з урахуванням змін від 11.03.2014 № 97); в Оболонському районі міста Києва (розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.08.2014       № 433). Дніпровська, Печерська, Подільська та Солом’янська районні в місті Києві державні адміністрації з різних причин визнали за недоцільне утворення у 2014 році спеціальних комісій.

Нестабільність політичної і соціально-економічної ситуації в країні зумовила збільшення у 2014 році показників неповної зайнятості та вивільнення працівників.

Так, за останніми даними державних статистичних спостережень, чисельність працівників, які перебували у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт) у січні-вересні 2014 року в порівнянні з відповідним періодом 2013 року збільшилась на 18,7% і становила 7,4 тис. осіб, або 0,6% до середньооблікової кількості штатних працівників (по Україні – 1,0%). У режимі неповного робочого дня (тижня) з економічних причин у січні-вересні 2014 року працювало 55,2 тис. осіб, що на 70,4% більше відповідного показника 2013 року (32,4 тис. осіб). У відсотках до середньооблікової кількості штатних працівників це становить 4,5%, по Україні – 8,7%.

Протягом січня-вересня 2014 року кількість працівників, прийнятих на роботу на підприємства, в установи та організації м. Києва становила 246,2 тис. осіб, що на 18,5% менше відповідного показника 2013 року. Кількість осіб, які вибули з підприємств, установ та організацій міста протягом січня-вересня 2014 року, становила 354,9 тис. осіб, що на 6,4% більше ніж у січні-вересні 2013 року. З них 327,8 тис. осіб (92,4%) вибули з причини плинності кадрів, 16,3 тис. осіб (4,6%) – з причини змін в організації виробництва і праці (реорганізація, скорочення чисельності або штату працівників).

У звітному періоді на обліку в службі зайнятості столиці перебувало понад 39,4 тис. безробітних осіб, з яких 30,4 тис. осіб зареєстровано в звітному році; на кінець звітного року залишилось на обліку майже 17,3 тис. безробітних.

Протягом 2014 року за допомогою служби зайнятості працевлаштовано 9,2 тис. безробітних громадян. Зокрема, шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю – понад 1,0 тис. осіб.

Відповідно до статті 31 Закону України “Про зайнятість населення”, у разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт фінансування організації таких робіт здійснюється пропорційно рівними частинами за рахунок коштів бюджету міста Києва та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

У бюджеті міста Києва на 2014 рік на зазначені цілі було передбачено кошти у розмірі 295,0 тис. грн, з урахуванням кредиторської заборгованості за 2013 рік.

Крім того, для додаткового стимулювання мотивації до праці та матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб роботодавцями організовуються строком до шести місяців роботи, що носять тимчасовий характер. Фінансування організації робіт тимчасового характеру здійснюється за рахунок коштів роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел.

В цілому, протягом 2014 року до оплачуваних громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру залучено 3,9 тис. безробітних осіб.

Для підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці Київський міський центр зайнятості організовував навчання за напрямками, що відповідали потребам роботодавців, зокрема, шляхом стажування безпосередньо на підприємствах та в організаціях і установах.

Протягом січня-грудня 2014 року за сприянням служби зайнятості проходили професійне навчання, перепідготовку або підвищення кваліфікації за професіями, які користуються попитом на ринку праці 6,3 тис. безробітних осіб. З них 0,7 тис. осіб проходили стажування безпосередньо на виробництві.

Рівень професійного навчання безробітних в м. Києві у 2014 році склав 16,0%, що в 1,2 рази вище, ніж в середньому по Україні (13,8%).

Протягом звітного періоду фахівці Київського міського центру зайнятості тісно співпрацювали з підприємствами, організаціями та установами м. Києва з метою реалізації державної політики зайнятості. З боку роботодавців така співпраця здійснювалась, зокрема, шляхом забезпечення районних центрів зайнятості м. Києва інформацією про наявність вільних робочих місць.

Загальноміська база даних столиці станом на 01.01.2014 налічувала       7,4 тис. вільних робочих місць (вакантних посад).

Станом на 01.01.2015 навантаження на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) серед регіонів України є найменшим у м. Києві – 23 особи, найбільшим – в Луганській області (1008 осіб), по Україні – 145 осіб.

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) веде роботу з координації професійного навчання кадрів на виробництві, включення до колективних договорів питань професійного навчання кадрів.

Протягом січня-грудня 2014 року Департаментом соціальної політики спільно з районними в місті Києві державними адміністраціями проводилось вивчення стану професійного навчання кадрів на виробництві на 27 підприємствах та організаціях міста. За результатами аналізу встановлено, що 77,8% обстежених підприємств передбачили професійне навчання персоналу у колективному договорі. На 18,5% підприємств збільшено виділення коштів на професійне навчання порівняно з попереднім роком, на 3,7% підприємств фінансування професійного навчання проводилось на рівні попереднього року.

Проводився комплекс інформаційних заходів, направлених на підвищення рівня інформованості населення та роботодавців. Виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) налагоджено тісну співпрацю з Головним управлінням Державної фіскальної служби у м. Києві та Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві.

В місті активно працюють міська та районні робочі групи (комісії) з питань легалізації заробітної плати і зайнятості населення, до складу яких входять представники податкових органів, органів Пенсійного фонду та Територіальної державної інспекції з питань праці у місті Києві.

Протягом 2014 року проведено 151 засідання робочих груп (комісій) з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення, на яких заслухано керівників (представників) 2122 підприємств та організацій, що мають невиправдано низький рівень заробітної плати. За результатами засідань підприємствам рекомендовано вжити заходів щодо поступового підвищення заробітної плати до середнього рівня по місту (по відповідному виду економічної діяльності). Переліки окремих підприємств надіслано до податкових органів міста для проведення перевірок та вжиття відповідних заходів реагування.

За інформацією Головного управління Державної фіскальної служби у    м. Києві, в результаті контрольно-перевірочної роботи протягом січня-грудня 2014 року виявлено та залучено до оподаткування 13875 найманих осіб, не оформлених належним чином працедавцями, виплачена сума доходу таким найманим працівникам становить 34307,0 тис. грн, як наслідок, до бюджету надійшло додатково 3432,0 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 5527,0 тис. грн єдиного соціального внеску.

За даними Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві за рахунок проведеної індивідуальної роз’яснювальної роботи протягом січня-грудня 2014 року підвищили рівень виплати заробітної плати 18916 суб’єктів господарювання. Надійшло додатково до бюджету податку на доходи фізичних осіб – 36326,7 тис. грн.

У січні-грудні 2014 року до відповідного періоду попереднього року номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств м. Києва та їхніх відокремлених підрозділів з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб зросла на 7,4% і становила 5376 грн. Розмір середньомісячної заробітної плати по м. Києву, який склався у січні-грудні 2014 року, в 1,5 рази перевищує середньомісячну заробітну плату по Україні за цей же період (3476 грн).

Проте, враховуючи нестабільність політичної і соціально-економічної ситуації в країні, у 2014 році ситуація на ринку праці м. Києва характеризувалася нестійкою динамікою та погіршенням деяких показників, хоча і залишається при цьому однією з найкращих серед регіонів України.

Процеси, які відбуваються на ринку праці столиці у 2014 році, мають негативні тенденції:

-       зменшується рівень зайнятості населення міста;

-       обсяги безробіття, визначені за методологією Міжнародної організації праці, збільшуються;

-       збільшуються показники неповної зайнятості та вивільнення працівників з причини змін в організації виробництва і праці (реорганізація, скорочення чисельності або штату працівників);

-       пропозиція робочої сили перевищує попит тощо.

Виконання Програми зайнятості населення м. Києва на період до 2017 року та Плану заходів щодо сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2012 року № 1008, а також взаємодія міської державної адміністрації, Департаменту соціальної політики, служби зайнятості, роботодавців, профспілок дають змогу утримувати ситуацію на ринку праці     м. Києва під контролем.

 

Версiя для друку

 

 

Соціальні послуги