Головна  →  Офіційні новини  →  7 травня 2020

Допомога на дітей фізичним особам – підприємцям

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 329 «Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми» (набула чинності 05.05.2020) запроваджено виплату допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які належать до першої і другої групи платників єдиного податку (далі – допомога на дітей), на період карантину та на один місяць після дати його відміни.
Умови призначення і виплати допомоги на дітей визначено Порядком виплати допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування, та належать до першої і другої групи платників єдиного податку, затвердженим зазначеною постановою (далі - Порядок).
Порядком передбачено, що допомога на дітей призначається i виплачується фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування, та належать до першої i другої групи платників єдиного податку, i сплатили єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за yci місяці 2019 року або протягом ycix місяців 2019 року після державної реєстрації фізичної особи-підприємця.
Призначення i виплата допомоги на дітей здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення, зокрема, районних в м. Києві держадміністрацій за зареєстрованим місцем проживання або місцем проживання фізичної особи-підприємця (далі - заявник).
Допомога на дітей за місцем проживання призначається за умови неотримання зазначеної допомоги за зареєстрованим місцем проживання.
Допомога на дітей призначається на період карантину, встановленого постановою Кабміну від 11.03.2020 № 211 «Про запоб поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої кopoнавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) (далі - постанова) та на один місяць після дати його відміни одному з бaтьків (опікуну) на кожну дитину до досягнення нею 10 річного віку (включно) у pозмірі прожиткового мінімуму, встановленого для дітей відповідних вікових груп станом на 1 січня 2020 року, i виплачується щомісячно за повний місяць.
Допомога на дітей призначається з місяця звернення і виплачується через установи уповноважених банків відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 № 1596.
Для призначення допомоги на дітей заявник подає/надсилає органу соціального захисту населення заяву за формою згідно з додатком у паперовій або електронній формі із зазначенням рахунку в установі уповноваженого банку та документи/відомості у паперовій або електронній формі, зазначені у пунктах 9 і 10 Порядку.
Згідно з пунктом 9 Порядку, у паперовій формі заявник подає такі документи:
копії свідоцтв про народження дітей віком до 10 років;
довідку з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);
копію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);
копію рішення, зокрема, районної м. Києві держадміністрації або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).
Відповідно до пункту 10 Порядку, в електронній формі заявник подає такі документи/відомості:
фотокопії свідоцтв про народження дітей віком до 10 років або відомості про свідоцтва про народження дітей (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім'я та по батькові дитини, прізвище, ім'я та по батькові батьків);
фотокопію довідки з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);
фотокопію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);
фотокопію рішення, зокрема, районної у м. Києві держадміністрації або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).
Відомості в електронному вигляді без надання фотокопій документів, зазначених в абзацах другому та третьому пункту 10 Порядку, надаються через інформаційні системи Мінсоцполітики або інтегровані з ними інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» після введення в експлуатацію відповідних технічних та програмних засобів.
На заяву та документи/відомості, що подаються в електронній формі, накладається кваліфікований електронний підпис заявника.
Відомості про прізвище, ім’я, по батькові заявника, його реєстраційний номер платника податків та реквізити документів, що посвідчують особу, отримуються з кваліфікованого сертифіката електронного підпису.
У разі коли до заяви, поданої у паперовій формі, не додані всі необхідні документи, орган соціального захисту населення повідомляє заявнику, які документи повинні бути подані додатково. Якщо зазначені документи будуть подані не пізніше ніж протягом одного місяця з дня звернення за призначенням допомоги на дітей, така допомога призначається з місяця звернення.
Допомога на дітей не призначається на дітей, на яких виплачується компенсація послуги «муніципальна няня».
Заява про призначення допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку, міститься в додатку до Порядку.
Для громадян, які обиратимуть спосіб подання заяви про призначення допомоги в електронному вигляді, Мінсоцполітики листом від 05.05.2020
№ 6330/0/2-20/56 надало посилання на стартову сторінку системи надання послуги з призначення допомоги - https://dopomoga2fop.ioc.gov.ua
В період дії карантину, введеного постановою, в управліннях праці та соціального захисту населення районних в м. Києві державних адміністрацій (далі - управління) обмежено особистий прийом відвідувачів. Спілкування спеціалістів управлінь з заявниками стало дистанційним – з використанням телефону або електронної пошти. Подавати заяви і копії документів для призначення державних соціальних допомог можна, скориставшись: поштою, електронною поштою або відповідною скринькою, яка розміщена при вході до кожного управління.

Перейти до спискуВерсiя для друку

 

 

Соціальні послуги