Головна  →  Оголошення  →  Звіт про громадське обговорення проєкту рішення Київської міської ради «Про затвердження міської цільової програми «Соціальне партнерство на 2022-2024 роки»

Звіт про громадське обговорення проєкту рішення Київської міської ради «Про затвердження міської цільової програми «Соціальне партнерство на 2022-2024 роки»

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення:
Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Зміст питання або назва проєкту акта, що виносилися на обговорення:
Проєкт рішення Київської міської ради «Про затвердження міської цільової програми «Соціальне партнерство на 2022-2024 роки».

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні:
Мешканці міста Києва – відвідувачі офіційного Інтернет-порталу Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). В обговоренні проекту взяли участь інститути громадянського суспільства, зокрема міжнародним благодійним фондом «Українська фундація громадського здоров’я»  та громадською організацією «Школа-сходинки» та  запропоновано внести доповнення до зазначеного проєкту рішення.

4. Інформація про пропозиції, що надійшли за результатами обговорення:

№ з/п

Пропозиція

Результат:

враховано / не враховано

Підстава не врахування пропозиції

  1.  

Передбачити фінансову підтримку міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадянського здоров'я» у міській цільовій програмі «Соціальне партнерство»

(пропозиція надійшла від міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров’я»)

Не враховано

Відбір громадських об’єднань, діяльність яких має соціальну спрямованість, для надання фінансової допомоги з бюджету міста Києва, здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку відбору громадських об’єднань для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 11 лютого 2016 року  № 89/89 (в редакції рішення Київської міської ради від 19 квітня 2018 року № 495/4559).

Враховуючи вищезазначене, відсутні підстави для надання адресної фінансової підтримки .

  1.  

Перенести до п.1.1. з п.1.2. розділу  VI «Перелік завдань і заходів програми, результативні показники програми» положення заходу «забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків»

(пропозиція надійшла від міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров’я» та громадської організації «Школа-сходинки»)

Не враховано

Фінансування громадських об’єднань зазначених в п.1.1. (об’єднання осіб з інвалідністю та ветеранів війни) здійснюється за КПКВК (код програмної класифікації видатків та кредитування) 0813192, а фінансування об’єднань, які забезпечують реалізацію проєктів соціального спрямування направлених на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та надання соціальних послуг окремим верствам населення міста Києва за КПКВК 0813242

  1.  

Розширити положення п.1.2. розділу  VI «Перелік завдань і заходів програми, результативні показники програми» та включити благодійні організації

(пропозиція надійшла від міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров’я»)

Не враховано

Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2022-2024 роки, розроблена відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» у відповідності до якого передбачено фінансування громадських об’єднань

  1.  

Передбачити безконкурсне надання коштів у рішенні Київської міської ради «Про внесення змін до Порядку відбору громадських об’єднань для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 11  лютого 20216 року № 89/89 для тих інститутів громадянського суспільства, які визначені у міській цільовій програмі «Соціальне партнерство» на 2022-2024 роки, яку схвалено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.07.2021 № 1685  

(пропозиція надійшла від громадської організації «Школа-сходинки»)

Не враховано

Відбір громадських об’єднань, діяльність яких має соціальну спрямованість, для надання фінансової допомоги з бюджету міста Києва, здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку відбору громадських об’єднань для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 11 лютого 2016 року № 89/89 (в редакції рішення Київської міської ради від 19 квітня 2018 року № 495/4559).

Враховуючи вищезазначене, відсутні підстави для надання адресної фінансової підтримки.

  1.  

Провести відкриту зустріч з трансляцією у прямому ефірі у приміщенні Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з запрошенням зацікавлених сторін для опрацювання наданих пропозицій до проекту міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2022-2024 роки, який схвалено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.07.2021 № 1685  та проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до Порядку відбору громадських об’єднань для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від         11 лютого 2016 року                   № 89/89» 

(пропозиція надійшла від міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров’я» та громадської організації «Школа-сходинки»)

Не враховано

З  03 серпня до 23 серпня тривало громадське обговорення проєкту  міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2022-2024 роки та проєкту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до Порядку відбору громадських об’єднань для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 11 лютого 2016 року № 89/89». Пропозиції від міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров’я» надійшли 23.08.2021 о 14:07 та громадської організації «Школа-сходинки» -23.08.2021 о 23.25.

Департаментом соціальної політики надано  обгрунтовані пояснення по кожній позиції.

 5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:
Проєкт рішення Київської міської ради «Про затвердження міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2022-2024 роки» надіслано до заінтересованих сторін для погодження в установленому законодавством порядку, після проведення громадського обговорення.

Директор Департаменту соціальної політики
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)                                              Руслан СВІТЛИЙ

 

Версiя для друку