Головна  →  Оголошення  →  Звіт про громадське обговорення проєкту рішення Київської міської ради «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2022-2024 роки»

Звіт про громадське обговорення проєкту рішення Київської міської ради «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2022-2024 роки»

 1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення:
Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Зміст питання або назва проєкту акта, що виносилися на обговорення:
Проєкт рішення Київської міської ради «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2022-2024 роки».

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні:
Мешканці міста Києва – відвідувачі офіційного Інтернет-порталу Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). В обговоренні проекту прийняли участь громадські об’єднання, зокрема міжнародним благодійним фондом «Українська фундація громадського здоров’я» запропоновано внести доповнення до зазначеного проєкту рішення.

4. Інформація про пропозиції, що надійшли за результатами обговорення:
Всі пропозиції та зауваження до проєкту опрацьовано. Зокрема було запропоновано:
до позиції 24 міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2022-2024 роки «Забезпечення надання комплексної соціально- психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, киян – учасників антитерористичної операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти» внести наступне доповнення: «Соціальна адаптація та реабілітація, покращення психо-емоційного станув родинних та професійних стосунках для учасників антитерористичної операції та членів їх родин, киян – учасників антитерористичної операції, які перебували у полоні або зникли безвісти.»;

до позиції 27 міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2022-2024 роки «Забезпечення закупівлі додаткових соціальних послуг (в т.ч. послуги соціальної адаптації дітей та осіб з інвалдністю тощо)» внести наступне доповнення: «Забезпечення надання соціальної, психологічної та юридичної допомоги, супроводу та підтримки підлітків з інвалідністю та їх дітей.».

Вищезазначені пропозиції не враховано оскільки, рішенням Київської міської ради від 06 липня 2017 року № 720/2882 створено комунальну бюджетну установу «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції» (далі – Центр). Відповідно, питання забезпечення соціальної захищеності учасників антитерористичної операції та членів їх сімей забезпечується Центром та районними в місті Києві державними адміністраціями шляхом надання соціальних послуг, а саме: інформування, консультування, соціальна адаптація, соціальна інтеграція та соціальний супровід тощо.

Разом з тим, в міській цільовій програмі «Турбота. Назустріч киянам» на 2022 –2024 роки передбачено наступні соціальні послуги: догляд вдома; денний догляд дітей з інвалідністю; супровід під час інклюзивного навчання, у закладах дошкільної освіти; соціальна адаптація; транспортні послуги; догляд стаціонарний; екстрене (кризове) втручання; паліативний догляд.

Відповідно до позиції 21 Класифікатора соціальних послуг, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики «Про затвердження класифікатора соціальних послуг» від 26 червня 2020 року № 429, соціальна послуга «соціальна адаптація» включає в себе: навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції; представництво інтересів; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; посередництво та консультування; допомога в оформленні документів; сприяння працевлаштуванню; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків; організація клубів за інтересами, клубів активного довголіття, університетів третього віку; допомога в організації денної зайнятості та дозвілля; сприяння організації та діяльності груп самодопомоги.

Ураховуючи наведене, включення до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2022–2024 роки додаткової соціальної послуги «Забезпечення надання соціальної, психологічної та юридичної допомоги, супроводу та підтримки підлітків з інвалідністю та їх дітей» не вбачається можливим, оскільки зазначена соціальна допомога передбачена у позиції 27 зазначеної програми.

 5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:
Проєкт рішення Київської міської ради «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2022-2024 роки» надіслано до заінтересованих сторін для погодження в установленому законодавством порядку, після проведення громадського обговорення.

 

Директор Департаменту соціальної політики
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)                     Руслан СВІТЛИЙ

Версiя для друку