Головна  →  Діяльність  →  Забезпечення інвалідів автомобілями  →  Умови експлуатації автомобілів виданих інвалідам

Відповідно до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 № 999 (далі - Порядок) інвалід, законний представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда отримує автомобіль на десятирічний строк без права продажу, дарування,  передачі (в тому числі за довіреністю) іншій особі. Після закінчення   зазначеного строку інвалід може користуватися таким автомобілем до отримання нового або повернути його головному управлінню соціального  захисту чи управлінню виконавчої дирекції на умовах згідно з пунктом 14 Порядку.

Інваліду, законному представнику недієздатного інваліда чи дитини-інваліда автомобіль, виданий безоплатно чи на пільгових умовах,  за їх бажанням може бути безоплатно переданий у власність після  закінчення  10-річного  строку  експлуатації.

Заміна автомобілів, отриманих інвалідами, законними представниками   недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів через головні управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції, яким групу інвалідності  встановлено  безстроково, провадиться  на  підставі  заяви  інваліда, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда після закінчення десятирічного строку експлуатації на підставі раніше виданого висновку  облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) про наявність медичних показань для  забезпечення  автомобілем без повторного медичного огляду з обов'язковим   урахуванням висновку лікувально-профілактичного закладу про спроможність інваліда керувати автомобілем на момент прийняття рішення про забезпечення  автомобілем (крім випадків, передбачених пунктом 24-1 цього Порядку).

Для вирішення питання про заміну  автомобіля  інваліди  (крім тих,  кому  групу  інвалідності встановлено безстроково) проходять повторний огляд  в облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) після закінчення встановленого строку експлуатації автомобіля.

Якщо раніше інваліду були встановлені медичні показання для забезпечення автомобілем відповідної модифікації або мотоколяскою, які  на  даний час не виготовляються вітчизняними виробниками, інвалід підлягає  повторному медичному огляду в облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) для   підтвердження наявності медичних показань для забезпечення автомобілем  іншої модифікації з тих, якими головні управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції забезпечують інвалідів.

Датою забезпечення автомобілем вважається день отримання його  інвалідом, законним представником недієздатного інваліда, дитини-інваліда на  підставі акта приймання-передачі, виданого дилером підприємства -  постачальника автомобілів для інвалідів.

За рішенням головного управління соціального захисту або управління  виконавчої дирекції інвалід, законний представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда може повернути автомобіль, що перебував у його   користуванні, незалежно від строку експлуатації автомобіля у повному  комплекті та в задовільному технічному стані без права взяття на облік протягом 10 років від дня отримання повернутого автомобіля.

У разі влаштування інваліда, дитини-інваліда на проживання до установи  соціального обслуговування на повне державне утримання інваліду,    законному представнику недієздатного інваліда, дитини-інваліда повертається  сума, сплачена ним за автомобіль, згідно з його оціночною вартістю на день прийняття рішення про влаштування до зазначеної установи.

Після смерті інваліда автомобіль, яким він був забезпечений головним   управлінням соціального захисту або управлінням виконавчої дирекції, строк експлуатації якого більше ніж 10 років, залишається безоплатно члену сім'ї,  який на час смерті інваліда був зареєстрований за місцем реєстрації інваліда.

Автомобіль, строк експлуатації якого від 5 до 10 років, залишається безоплатно члену сім'ї, який на час смерті інваліда був зареєстрований за    місцем реєстрації інваліда і середньомісячний сукупний дохід сім'ї якого за шість місяців, що передують дню смерті інваліда, не перевищує прожиткового мінімуму для сім'ї. Середньомісячний сукупний дохід визначається відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої Мінсоцполітики.

Автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж 10 років (крім випадку,  зазначеного в абзаці другому цього пункту), після смерті інваліда залишається  у користуванні його сім'ї, якщо в ній є інвалід, який:

мав підстави  для  забезпечення  автомобілем  на  час  смерті інваліда або протягом не більше 6 місяців з дня його смерті;

був  зареєстрований на час смерті інваліда за місцем його реєстрації;

не має іншого автомобіля, у тому числі отриманого через головне  управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції.

Член сім'ї померлого інваліда, який є також інвалідом, має право  повторно стати на облік, але не раніше закінчення строку експлуатації автомобіля, отриманого за життя інвалідом чи законним представником недієздатного інваліда, дитини-інваліда.

Іншому члену сім'ї померлого інваліда, який зареєстрований за місцем  реєстрації  інваліда, автомобіль, строк експлуатації якого менше  ніж  10 років, залишається у разі сплати ним протягом шести місяців з дня смерті інваліда до державного бюджету на рахунки, відкриті в органах Казначейства, а членом сім'ї померлого інваліда внаслідок трудового  каліцтва - на рахунки відповідних управлінь виконавчої дирекції вартості автомобіля з урахуванням розрахункової суми для викупу автомобіля та суми, сплаченої за нього інвалідом.

В іншому разі автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж 10 років,   повертається  (вилучається) головному, районному управлінню соціального захисту або управлінню виконавчої дирекції у повному комплекті.

Якщо померлий інвалід був забезпечений автомобілем на пільгових умовах (за 7 або 30 відсотків вартості), його спадкоємцю за заявою  повертається сума, що була сплачена інвалідом за автомобіль, згідно з оціночною вартістю автомобіля на день подання заяви, визначеною за рахунок коштів спадкоємця.

У разі коли інвалід, що був забезпечений автомобілем на пільгових умовах (за 7 або 30 відсотків вартості), на день смерті не зареєстрував його в установленому порядку, сума, сплачена ним за  автомобіль, повертається його  спадкоємцю згідно з оціночною вартістю автомобіля.

Інвалід, який забезпечується автомобілем, що був у користуванні, на   пільгових умовах (за 7 або 30 відсотків вартості), сплачує за автомобіль суму  згідно з його оціночною вартістю.

Автомобіль, отриманий інвалідом, законним представником недієздатного інваліда,  дитини-інваліда, вилучається відповідними органами  державної виконавчої служби за рішенням суду за поданням головного управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції.

Спори про частку в спільній власності членів сім'ї інваліда щодо автомобіля  або  суми, сплаченої за нього,  вирішуються  в судовому порядку.

Версiя для друку

 

 

Соціальні послуги