Головна  →  Діяльність  →  Пільги з оподаткування  →  Право на отримання та критерії надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування

            Підприємства   та   організації  громадських організацій  інвалідів  мають право на пільги із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно  до  законів  України  з питань   оподаткування.   Застосовувати   зазначені   пільги  такі підприємства та організації мають право за  наявності  дозволу  на право  користування  пільгами  з оподаткування,  який надається на квартал,   півріччя,   три   квартали,   рік  центральним  органом виконавчої   влади,   що   реалізує   державну  політику  у  сфері соціального захисту інвалідів.

            Дозвіл підприємствам з філіями, відокремленими підрозділами (у разі наявності) та організаціям, які засновані громадськими організаціями інвалідів (далі - підприємства, організації), надається за умови їх відповідності таким критеріям:

1) кількість інвалідів, які мають на підприємствах, в організаціях основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного (податкового) періоду не менш як 50 відсотків середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу;

2) фонд оплати праці інвалідів, які мають на підприємствах, в організаціях основне місце роботи, становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що належать до складу витрат згідно з правилами оподаткування податком на прибуток підприємств;

3) сума витрат підприємства, організації з переробки (обробки, інших видів перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів (послуг), які використовуються для виготовлення товарів (надання послуг) безпосередньо підприємствами, організаціями, становить не менш як 8 відсотків ціни постачання таких виготовлених товарів (наданих послуг);

4) розмір середньомісячної заробітної плати в еквіваленті повної зайнятості інвалідів, які мають на підприємствах, в організаціях основне місце роботи, повинен бути не менше законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати;

5) виконання підприємствами, організаціями рішень Мінсоцполітики та Київської міської державної адміністрації (крім підприємств, організацій, які звернулися вперше).

Філії та відокремлені підрозділи підприємств, які зареєстровані як окремі платники податків, що претендують на пільговий режим оподаткування, повинні відповідати критеріям, зазначеним у підпунктах 1-5 цього пункту.

Версiя для друку