КМДА Київська міська державна адміністрація


Відповідно до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68 (набрання чинності, відбулось 12.02.2019) (далі – Порядок), відшкодування вартості послуги «муніципальна няня» є щомісячною адресною компенсаційною виплатою одному з батьків (усиновлювачів), опікуну дитини до трьох років (далі - компенсація послуги «муніципальна няня»).

Муніципальна няня - будь-яка фізична особа - підприємець (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91) / юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років.

Призначення компенсації послуги «муніципальна няня» здійснюються управлінням праці та соціального захисту населення районних у м. Києві держадміністрацій (далі – управління)

Згідно з пунктом 4 Порядку, компенсація послуги «муніципальна няня» виплачується отримувачу послуги «муніципальна няня» у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня.

Договір укладається у письмовій формі між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею.

У договорі має бути визначено, зокрема, назву послуги, її обсяг із зазначенням конкретних заходів, умови та строк її надання, вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін.

Інформуємо, що для отримання компенсації послуги «муніципальна няня» необхідно протягом місяця після укладення договору подати місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем свого проживання заяву та документи/відомості у паперовій або електронній формі, зазначені у пунктах 8 і 9 цього Порядку.

Пунктом 8 Порядку, передбачено, що у паперовій формі отримувач послуги «муніципальна няня» подає такі документи:

 - заяву про надання компенсації послуги «муніципальна няня»;

 - заяву про перерахування коштів для компенсації послуги «муніципальна няня» із зазначенням рахунка в установі банку;

 - копію договору між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею;

 - документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня» (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

До заяви додаються копії: свідоцтва про народження дитини;  паспорта отримувача компенсації послуги «муніципальна няня» з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації; документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства); документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) отримувача компенсації послуги «муніципальна няня»; рішення районної у м. Києві держадміністрації про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Згідно з пунктом 9 Порядку, в електронній формі отримувач послуги «муніципальна няня» подає такі документи:

 - електронну заяву про надання компенсації послуги «муніципальна няня»;

 - електронну заяву про перерахування коштів для компенсації послуги «муніципальна няня» із зазначенням рахунка в установі банку;

 - скановану копію договору між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею;

 - відомості, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня» (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка) в електронній формі.

До заяви додаються: відомості про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я, по батькові дитини, прізвище, ім’я, по батькові батьків); сканована копія документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства); сканована копія рішення районної у м. Києві держадміністрації про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Заява та відомості, що подаються в електронній формі підписуються електронним цифровим підписом отримувача компенсації послуги «муніципальна няня» або електронним підписом, створеним шляхом додавання до заяви в електронній формі ідентифікаційних даних декларанта, підтверджених у процесі автентифікації з використанням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків (BankID). Відомості про прізвище, ім’я, по батькові дитини отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”, його реєстраційний номер платника податків та паспортні дані отримуються з електронного цифрового підпису або бази клієнтських даних банків.

Відповідно до пункту 10 Порядку, факт народження дитини на території України у разі подання заяви в електронній формі підтверджується за інформацією з державного реєстру актів цивільного стану громадян, отриманою шляхом електронної взаємодії у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мін’юстом.

Відомості про реєстрацію муніципальної няні та наявність відповідних видів економічної діяльності перевіряються шляхом електронної взаємодії з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мін’юстом.

Виплата компенсації послуги «муніципальна няня» здійснюється щомісяця на підставі поданих отримувачем послуги «муніципальна няня» документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня».

Отримувач послуги «муніципальна няня»:

 - щомісяця до 5 числа подає до управління в письмовій (електронній) формі або в будь-який інший зручний спосіб документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня»;

 - протягом одного робочого дня інформує про розірвання договору або про інші обставини, що можуть вплинути на надання муніципальною нянею послуги «муніципальна няня».

У разі неподання в установлений строк документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня», виплата компенсації послуги «муніципальна няня» припиняється.При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.