Головна  →  Учасникам АТО  →  Надання коштів на стаціонарне лікування киянам - учасникам АТО  →  Порядок надання коштів на стаціонарне лікування киянам - учасникам АТО

Додаток 3.1
до рішення Київської міської ради
09.10.2014 N 271/271
(у редакції рішення Київської міської ради
від 15.09.2016 N 14/1018)

Порядок надання коштів на стаціонарне лікування киянам - учасникам антитерористичної операції

1. Порядок визначає механізм надання коштів киянам - учасникам антитерористичної операції, передбачених у бюджеті міста Києва в межах видатків на відповідний рік, на придбання лікарських засобів та медичних виробів при лікуванні в стаціонарних умовах, ендопротезуванні, слухопротезуванні, протезуванні ока (далі - кошти на стаціонарне лікування).

2. Для отримання коштів на стаціонарне лікування подається заява, до якої додаються:

- копія паспорта громадянина України;

- копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

- копії документів про участь в антитерористичній операції, зокрема: про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, направлення (прибуття) у відрядження до районів проведення антитерористичної операції, їх перебування в таких районах з метою виконання завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України шляхом безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (витяги з наказів, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, оперативних завдань, журналів бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції у районах її проведення), або копія довідки, виданої за формою, визначеною Порядком надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 413 (далі - документи, які підтверджують участь в антитерористичній операції);

- для внутрішньо переміщених осіб - копія довідки, виданої за формою, визначеною Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 509, з відміткою про фактичне місце проживання в місті Києві (далі - довідка про фактичне місце проживання в місті Києві);

- довідка закладу охорони здоров'я про необхідність стаціонарного лікування та можливість його проведення у відповідному закладі охорони здоров'я із зазначенням суми витрат на лікування травми або захворювання, які отримані або загострилися в зв'язку з участю в антитерористичній операції.

(абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Київської міської ради від 18.05.2017 р. N 292/2514)

3. Попереднє опрацювання поданих заявником документів здійснюється Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який перевіряє подані документи на відповідність переліку документів, передбаченому цим Порядком.

У разі, коли до заяви додаються не всі необхідні документи, Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомляє заявнику в той же день про документи, які необхідно подати.

4. Для розгляду питань щодо надання коштів на стаціонарне лікування, в тому числі ендопротезування, слухопротезування та протезування ока киян - учасників антитерористичної операції виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) утворюється комісія.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з рішенням
Київської міської ради від 18.05.2017 р. N 292/2514)

Положення про комісію та її персональний склад затверджуються розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). До персонального складу комісії мають бути включені фахівці з відповідних питань.

5. Розмір надання коштів на стаціонарне лікування визначається комісією в кожному конкретному випадку та не може перевищувати 900 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня року, в якому комісією прийнято рішення про надання вказаних коштів.

До надання коштів не включаються витрати на оплату банківських послуг.

6. При розгляді питань комісією також враховується обсяг бюджетних призначень на ці цілі, а також висновок профільного позаштатного спеціаліста Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з приводу захворювання та із зазначенням закладів охорони здоров'я, які здійснюють лікування, та його вартості.

7. На підставі поданих заявником документів та рішення комісії Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) готується та подається проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо надання коштів на стаціонарне лікування.

Рішення про відмову у наданні коштів на стаціонарне лікування має бути обґрунтованим та може бути оскаржено в установленому чинним законодавством України порядку.

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Київської міської ради від 18.05.2017 р. N 292/2514)

8. Надання коштів на стаціонарне лікування надається не пізніше 14 календарних днів з моменту прийняття рішення комісією, документів за наявності коштів на зазначені цілі та виплачується поштовим переказом через відділення зв'язку за місцем проживання заявника або шляхом перерахування коштів на банківський рахунок, відкритий на ім'я заявника.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з рішенням
Київської міської ради від 18.05.2017 р. N 292/2514)

9. Облік громадян, які звертаються за допомогою, здійснює Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Київський міський голова
В. Кличко

Версiя для друку