Головна  →  Головна  →  Вакансії  →  ПЕРЕЛІК запитань для перевірки на знання норм відповідного законодавства України

ПЕРЕЛІК запитань для перевірки на знання норм відповідного законодавства України


1. Базові соціальні послуги, їх перелік
2. Визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/територіальної громади у соціальних послугах
3. Забезпечення найкращих інтересів отримувачів соціальних послуг
4. Надавачі соціальних послуг та їх об’єднання
5. Отримувачі соціальних послуг та їх об’єднання
6. Об’єднання працівників системи надання соціальних послуг
7. Оцінка якості соціальних послуг та її показники
8. Показники якості соціальних послуг
9. Оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах
10. Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг
11. Складні життєві обставини та чинники, що можуть їх зумовити
12. Соціальне замовлення
13. Супервізія
14. Основні цілі та принципи надання соціальних послуг
15. Законодавство про соціальні послуги та сфера дії Закону України «Про соціальні послуги»
16. Система надання соціальних послуг та її суб’єкти
17. Основні напрями державної політики у сфері надання соціальних послуг
18. Основні засади функціонування системи надання соціальних послуг
19. Права отримувачів соціальних послуг
20. Обов’язки отримувачів соціальних послуг та їх законних представників
21. Надавачі соціальних послуг державного, комунального або недержавного секторів
22. Працівники надавачів соціальних послуг, кваліфікаційні вимоги до них, підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації
23. Соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі
24. Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності
25. Права та обов’язки надавачів соціальних послуг
26. Класифікація соціальних послуг за типами
27. Класифікація соціальних послуг залежно від місця та строку надання
28. Державний стандарт соціальних послуг
29. Ведення випадку
30. Звернення про надання соціальних послуг
31. Прийняття рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг
32. Договір про надання соціальних послуг
33. Послуги, що надаються екстрено (кризово)
34. Підстави для відмови у наданні соціальних послуг
35. Підстави для припинення надання соціальних послуг
36. Класифікація розумової відсталості
37. Процес дитячої абілітації
38. Умови влаштування до дитячого будинку-інтернату
39. Умови переведення та відрахування з дитячого будинку-інтернату
40. Основні завдання дитячого будинку-інтернату
41. Показання та протипоказання для направлення до дитячого будинку-інтернату
42. Формування, ведення та зберігання особових справ
43. Особливості роботи інтернатної установи в умовах карантинних обмежень
44. Форми роботи з батьками та іншими законними представниками отримувачів соціальних послуг
45. З урахуванням чого формуються класи, навчально-виховні, реабілітаційні або трудові групи у дитячому будинку-інтернаті
46. На який період складається розпорядок дня вихованців/підопічних
47. Відповідно до яких документів провадиться фінансово-господарська діяльність будинку-інтернату
48. Перерахуйте джерела фінансування будинку-інтернату
49. Яким чином здійснюється проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності
50. Назвіть процедуру оцінювання компетентності працівників, підпорядкованих керівнику, продуктивність виконання ними розпоряджень та завдань, рівня знань, вмінь і навичок, ділових якостей, відповідно до роботи, яка ними виконується
51. Що є обов’язковим для інтернатних установ при наданні соціальної послуги стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності
52. Ким здійснюється забезпечення реалізації Державного стандарту соціальних послуг
53. Назвіть основні якості ефективного керівника.

 

Версiя для друку

 

 

Соціальні послуги