Головна  →  Головна  →  Вакансії  →  Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора Київського пансіонату ветеранів праці

Правові підстави проведення конкурсу

частина друга статті 13 Закону України «Про соціальні послуги», постанова Кабінету Міністрів України від
03 березня 2020 року № 200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору», наказ Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 січня 2022 року № 22

Найменування, місцезнаходження та основні напрями діяльності надавача соціальних послуг державного/ комунального сектору

Київський пансіонат ветеранів праці

 

02156, м. Київ, вул. Кубанської України, 2

 

Київський пансіонат ветеранів праці є стаціонарною соціально-медичною установою загального типу для постійного проживання громадян похилого віку, ветеранів війни та праці,інвалідів, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування, з утвореними у разі потреби відділенням тимчасового перебування та відділенням хоспісної допомоги, що входять як структурні підрозділи до складу Пансіонату.

Основним завданням Пансіонату є забезпечення належних умов для проживання, соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги громадянам похилого віку, ветеранів війни та праці, інвалідів, які потребують стороннього догляду.

Найменування посади та умови оплати праці

Директор Київського пансіонату ветеранів праці

 

Директор Київського пансіонату ветеранів праці призначається на посаду директором Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на конкурсній основі за контрактом.

Заробітна плата директора визначається наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 року за № 1209/11489

Період подання документів для участі в конкурсі, адреса, за якою приймаються документи

Прийняття документів від претендентів на посаду директора Київського пансіонату ветеранів праці здійснюється протягом 15 календарних днів з дати оприлюднення на офіційному вебсайті Департаменту рішення про проведення конкурсу.

Дата початку прийняття документів:

01 лютого 2022 року.

Останній день прийому документів:

15 лютого 2022 року.

 

Документи приймаються за адресою: 03165,
м. Київ, проспект Любомира Гузара, 7, каб. № 410, 419. Електронна адреса: [email protected]

Щодня з 08:00 до 17:00 (п’ятниця до 15:45), крім вихідних.

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі

Для участі в конкурсі претендент особисто подає або надсилає електронною поштою такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі за формою, визначеною у додатку постанови Кабінету Міністрів України від
03 березня 2020 року № 200.

2) належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, документа про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвідчують досвід роботи;

3) автобіографію або резюме (за вибором учасника конкурсу);

4) мотиваційний лист, складений у довільній формі;

5) довідку про відсутність судимості;

6) перспективний план розвитку Київського пансіонату ветеранів праці.

Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

У разі подання заяви та документів, лише електронною поштою претендент до проходження перевірки на знання норм відповідного законодавства України додатково подає власноручно підписану заяву.

Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

1) неподання ним повного пакета документів;

2) його невідповідності кваліфікаційним вимогам, визначеним Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників “Випуск 80 “Соціальні послуги”, затвердженим наказом Мінсоцполітики від 29 березня 2017 р. № 518;

3) наявності не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

Переможець конкурсу визначається за результатами:

1) перевірки на знання законодавства України (Конституція України, Закон України «Про соціальні послуги», інші нормативно-правові акти у сфері надання соціальних послуг, державні стандарти надання соціальних послуг);

2) оцінювання презентації (перспективного плану розвитку установи, відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної зазначеної презентації).

Кваліфікаційні вимоги до претендента

вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня – не менше ніж 5 років.

Дата і місце проведення конкурсу

Проведення конкурсу на зайняття посади директора Київського пансіонату ветеранів праці відбудеться в приміщенні Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 28 лютого 2022 року о 11.00 год.

Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, електронна адреса фахівця служби управління персоналом, уповноваженого надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурс

Начальник відділу управління персоналом

Наталія Кузьмінська, (044) 497-05-45, [email protected]

Версiя для друку

 

 

Соціальні послуги