КМДА Київська міська державна адміністрація


Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

Факультативний протокол до Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок

Загальні рекомендації Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок

Конвенція Ради Європи „Про запобігання та протидію насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищамиˮ

Пекінська декларація  1995 року

Закон України від 6 вересня 2012 р. № 5207-VI "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні"

Указ Президента України від 30 вересня 2019 р. № 722/2019 "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року"

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 р. № 997 "Питання проведення ґендерно-правової експертизи"

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 930 "Деякі питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 р. № 1128-р "Про схвалення Концепції комунікації у сфері ґендерної рівності"

Розпорядження Кабінету Міністрів від 02 грудня 2020 р. № 1517-р "Питання збору даних для моніторингу ґендерної рівності"

Наказ Міністерства фінансів України від 2 січня 2019 р. № 1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі"

Наказ Міністерства юстиції України від 12 березня 2019 р. № 33 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо ідентифікації випадків ґендерної дискримінації та механізм надання правової допомоги"

Наказ Міністерства соціальної політики України від 29 січня 2020 р. № 56 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо внесення до колективних договорів та угод положень, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у трудових відносинах»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 7 лютого 2020 р. № 86 "Про затвердження Інструкції щодо інтеграції ґендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів"

Наказ Міністерства соціальної політики від 27 грудня 2022 року № 359 "Про затвердження Методичних рекомендацій з реалізації гендерного підходу та підходу, що базується на дотриманні прав людини, на рівні територіальних громад"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2022 р. № 1163-р "Про схвалення Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року та затвердження операційного плану заходів на 2022-2024 роки з її реалізації"При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.