КМДА Київська міська державна адміністрація


Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 р. № 634-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 273 «Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року»

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»

Постанова Кабінету Міністрів України  від 26 вересня 2013 року    № 717-р «Про затвердження Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей  жінок і чоловіків на період до 2016 року»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1393-р «Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року»

Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

Факультативний протокол до Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок

Загальні рекомендації Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок

Конвенція Ради Європи „Про запобігання та протидію насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищамиˮ

Пекінська декларація  1995 року

 При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.