Головна  →  Діяльність  →  Заробітна плата та зайнятість  →  Зайнятість  →  Інформація про виконання програми зайнятості населення м. Києва на період до 2017 року за І півріччя 2014 року

Інформація про стан ринку праці та хід виконання Програми зайнятості населення м. Києва на період до 2017 року за І півріччя 2014 року 

У м. Києві проводиться робота, спрямована на збереження трудового потенціалу міста, підтримку сталої ситуації на столичному ринку праці, реалізацію заходів державної та регіональної політики зайнятості, зокрема, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2012 року   № 1008 “Про затвердження Програми сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року” та територіальною програмою зайнятості населення.
Рішенням Київської міської ради від 02.10.2013 № 27/9615 затверджено Програму зайнятості населення м. Києва на період до 2017 року.
Завдяки реалізації завдань та заходів, передбачених територіальною програмою зайнятості населення, місто Київ продовжує займати провідні позиції в сфері зайнятості серед інших регіонів. Чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років становить 1356,3 тис. осіб.
За результатами діяльності в сфері зайнятості Київ характеризується:
-       найвищим серед регіонів України рівнем зайнятості населення у віці 15-70 років – 62,1 %, що на 4,5 % більше, ніж в середньому по Україні (довідково: у Дніпропетровській області – 60,2 %, Харківській – 58,8 %, Донецькій – 58,7 %);
-       найнижчим серед регіонів рівнем безробіття населення у віці 15-70 років в середньому за І квартал 2014 року, визначеним за методологією Міжнародної організації праці – 6,6 % (по Україні – 8,8 %);
-       найнижчим показником зареєстрованого безробіття станом на 01.07.2014 на рівні 0,7 % від кількості населення працездатного віку – це в 2,4 рази менше середньоукраїнського показника (в Україні – 1,7 %), найвищий у Черкаській (2,6 %), Кіровоградській та Житомирській (по 2,5 %) областях.
Згідно із заходами Програми зайнятості населення м. Києва на період до 2017 року у звітному році Київською міською державною адміністрацією проводився постійний моніторинг у сфері зайнятості населення, робота по розширенню сфери застосування праці.
За останніми даними моніторингу створення нових робочих місць, проведеного відповідно до Методики моніторингу створення нових робочих місць (затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 23.09.2013 № 611), у січні - квітні 2014 року в м. Києві прийнято на роботу на створені нові робочі місця 19,9 тис. осіб, в тому числі у юридичних осіб – 14,6 тис. осіб, у фізичних осіб – 5,3 тис. осіб.
Завдяки реалізації запровадженого у 2001 році, за поданням міської влади, механізму укладення та реєстрації трудового договору між фізичними    особами – суб’єктами підприємницької діяльності та найманими у них працівниками, за січень - червень 2014 року в м. Києві легалізовано працю майже 6,9 тис. найманих працівників.
Протягом звітного періоду Департаментом соціальної політики спільно з районними в місті Києві державними адміністраціями проводилась робота щодо моніторингу обсягів вивільнення працівників з підприємств, організацій та установ міста.
За останніми даними державних статистичних спостережень, кількість осіб, які вибули з підприємств, установ та організацій міста Києва у І кварталі 2014 року з причини змін в організації виробництва і праці (реорганізація, скорочення чисельності або штату працівників), становила 5,5 тис. осіб, або    4,3 % від загальної кількості осіб, що вибули (по Україні – 6,5 %). До середньооблікової кількості штатних працівників цей показник становить 0,4 % (по Україні – 0,5 %).
Протягом січня - червня 2014 року інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці за формою № 4-ПН надійшла до служби зайнятості м. Києва від 429 підприємств, установ та організацій на загальну чисельність 21,4 тис. осіб.
За результатами аналізу наданої підприємствами інформації служба зайнятості поінформувала Голосіївську, Дніпровську, Печерську, Подільську, Оболонську та Солом’янську районні в місті Києві державні адміністрації про можливе масове скорочення працівників. Разом з тим, утворення спеціальних комісій для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2013 № 305, служба зайнятості протягом січня - червня 2014 року не ініціювала.
Станом на 30.06.2014 в місті Києві діють 2 спеціальні комісії для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників, в тому числі утворена в поточному році – 1 комісія:
1. Спеціальна комісія для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників на Дочірньому підприємстві ПАТ “Київхліб” “Хлібокомбінат № 12”, утворена на підтримку ініціативи Святошинського районного центру зайнятості розпорядженням Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.06.2013  № 315. Протягом січня - червня 2014 року засідання комісії не проводились.
2. Спеціальна комісія для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників у Голосіївському районі міста Києва, утворена на підтримку ініціативи Голосіївського районного центру зайнятості (лист від 09.12.2013 № 20-8821) розпорядженням Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.01.2014 № 2 з урахуванням змін від 11.03.2014 № 97.
06.06.2014 проведено чергове засідання комісії для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників, на якій були присутні керівники ТОВ “Лотостар”, ТОВ “Старбар”, ТОВ “Лотуре-Агро”, ПАТ “Укрсоцбанк”, Академія праці, соціальних відносин і туризму, які пояснили причини масового вивільнення та повідомили про заходи, які проводяться з метою запобігання вивільненню.
Протягом січня - червня 2014 року на обліку в службі зайнятості столиці перебувало понад 21,8 тис. безробітних осіб, з яких 12,8 тис. осіб зареєстровано в поточному році. Станом на 01.07.2014 залишилось на обліку майже 12,7 тис. безробітних.
Протягом січня - червня 2014 року за допомогою служби зайнятості працевлаштовано майже 4,3 тис. безробітних громадян. Зокрема, шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю – понад 0,4 тис. осіб.
Відповідно до Закону України “Про зайнятість населення” з 1 січня 2013 року запроваджено механізм компенсаційних виплат, пов’язаних з витратами зі сплати єдиного соціального внеску для роботодавців. Протягом звітного періоду в столиці працевлаштовані близько 0,2 тис. безробітних на нові робочі місця з наданням компенсації єдиного внеску роботодавцям.
Відповідно до статті 24 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, підпункту 7 пункту б частини першої статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 31 Закону України “Про зайнятість населення” та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 175 “Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру”, за наданими пропозиціями районних в місті Києві державних адміністрацій та Київського міського центру зайнятості, розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Про організацію громадських робіт у місті Києві в 2014 році” від 05.06.2014 № 731 затверджено Перелік видів громадських робіт на 2014 рік та Перелік підприємств, організацій та установ міста Києва, за участю яких планується організація громадських робіт у 2014 році.
Затверджений перелік роботодавців передбачає 30 організацій м. Києва.
Громадські роботи можуть організовуватись за кошти місцевого бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та роботодавців, для яких зазначені роботи виконуватимуться.
У бюджеті міста Києва на 2014 рік на організацію громадських робіт передбачено кошти у розмірі 295,0 тис. грн, з урахуванням кредиторської заборгованості за 2013 рік.
Проте, відповідне рішення Київської міської ради щодо фінансування громадських робіт з місцевого бюджету на 2014 рік станом на 01.07.2014 не прийняте, що не дає можливості укладати договори про організацію громадських робіт та фінансування їх організації.
Протягом січня - червня 2014 року до оплачуваних громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру залучено майже 1,2 тис. безробітних осіб.
Столиця за січень - червень 2014 року мала у 1,3 рази вищий, ніж середній по Україні, рівень професійного навчання безробітних – 16,9 % (по Україні – 13,4 %).
Загальноміська база даних столиці станом на 01.07.2014 налічувала 7,3 тис. вільних робочих місць (вакантних посад).
Станом на 01.07.2014 навантаження на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) серед регіонів України є найменшим у м. Києві – 17 осіб, найбільшим – в Івано-Франківській області (399 осіб), по Україні – 90 осіб.
Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) веде роботу з координації професійного навчання кадрів на виробництві, включення до колективних договорів питань професійного навчання кадрів.
Протягом січня - червня 2014 року Департаментом соціальної політики спільно з районними в місті Києві державними адміністраціями проводилось вивчення стану професійного навчання кадрів на виробництві на 17 підприємствах та організаціях міста. За результатами аналізу встановлено, що 88,2 % обстежених підприємств передбачили професійне навчання персоналу у колективному договорі. На 23,5 % підприємств збільшено виділення коштів на професійне навчання порівняно з попереднім роком, на 5,9 % підприємств фінансування професійного навчання проводилось на рівні попереднього року.
Для задоволення потреб роботодавців та набуття практичного досвіду безробітними, які раніше здобули професійну освіту і потребують досвіду практичної роботи з урахуванням особливостей діяльності підприємств організоване стажування на робочих місцях як різновид підвищення кваліфікації випускників навчальних закладів.
Протягом січня - червня 2014 року стажування на підприємствах проходили понад 0,5 тис. осіб.
Проводився комплекс інформаційних заходів, направлених на підвищення рівня інформованості населення та роботодавців. Виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) налагоджено тісну співпрацю з Головним управлінням Міндоходів у м. Києві та Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві.
В місті активно працюють міська та районні робочі групи (комісії) з питань легалізації заробітної плати і зайнятості населення, до складу яких входять представники податкових органів, органів Пенсійного фонду та Територіальної державної інспекції з питань праці у місті Києві.
Протягом січня - червня 2014 року проведено 63 засідання робочих груп (комісій) з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення, на яких заслухано керівників (представників) 1013 підприємств та організацій, що мають невиправдано низький рівень заробітної плати. За результатами засідань підприємствам рекомендовано вжити заходів щодо поступового підвищення заробітної плати до середнього рівня по місту (по відповідному виду економічної діяльності). Переліки окремих підприємств надіслано до податкових органів міста для проведення перевірок та вжиття відповідних заходів реагування.
За інформацією Головного управління Міндоходів у м. Києві, в результаті контрольно-перевірочної роботи протягом січня - червня 2014 року виявлено та залучено до оподаткування 6887 найманих осіб, не оформлених належним чином працедавцями, виплачена сума найманим працівникам становить 17305,27 тис. грн, як наслідок, до бюджету надійшло додатково 2062,79 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 3847,64 тис. грн єдиного соціального внеску.
За даними Головного управління Міндоходів у м. Києві за рахунок проведеної індивідуальної роз’яснювальної роботи протягом січня - червня 2014 року підвищили рівень виплати заробітної плати 9425 суб’єктів господарювання. Надійшло додатково до бюджету податку на доходи фізичних осіб – 19346,0 тис. грн.
У січні - червні 2014 року до відповідного періоду попереднього року номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств м. Києва та їхніх відокремлених підрозділів з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб зросла на 5,9 % і становила 5169 грн. Розмір середньомісячної заробітної плати по м. Києву, який склався у січні - червні 2014 року, в 1,5 рази перевищує середньомісячну заробітну плату по Україні за цей же період (3368 грн).
Проте, враховуючи нестабільність політичної і соціально-економічної ситуації в країні, з початку 2014 року ситуація на ринку праці м. Києва характеризується нестійкою динамікою та погіршенням деяких показників, хоча і залишається при цьому однією з найкращих серед регіонів України.
Процеси, які відбуваються на ринку праці столиці у 2014 році, мають негативні тенденції:
-       зменшується рівень зайнятості населення міста;
-       обсяги безробіття, визначені за методологією Міжнародної організації праці, збільшуються;
-       збільшуються показники неповної зайнятості та вивільнення працівників з причини змін в організації виробництва і праці (реорганізація, скорочення чисельності або штату працівників);
-       пропозиція робочої сили перевищує попит тощо.
Виконання Програми зайнятості населення м. Києва на період до 2017 року та Плану заходів щодо сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2012 року № 1008, а також взаємодія міської державної адміністрації, Департаменту соціальної політики, служби зайнятості, роботодавців, профспілок дають змогу утримувати ситуацію на ринку праці     м. Києва однією з найкращих серед регіонів України.

Версiя для друку