Головна  →  Документи  →  Нормативно-правова база  →  Державна допомога підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів

1. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»   (статті  14-1, 14-2, 14-3, 18-1, 19 і 20)

2. Податковий кодекс України (розділи «Податок на прибуток підприємств»,  «Податок на додану вартість»,  «Плата за землю»,  «Перехідні положення»)

3. Постанова Кабінету Міністрів України  від 08.08.2007р. № 1010 «Про затвердження Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів»

4. Порядок використання суми адміністративно – господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007р. № 70

5. Інструкція з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно – господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України від 06.09.2010р. № 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.10.2010р. за № 954/18249

6. Порядок надання дотацій роботодавцю за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006р. №1836 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011р. №1234)

Версiя для друку