Моніторинг показників заробітної плати у м. Києві станом на 01.12.2017

 На особливому контролі міської влади перебувають питання щодо поступового підвищення розміру середньої заробітної плати у всіх галузях економіки.
Позитивним результатом діяльності міської влади в цьому напрямку є те, що середня заробітна плата одного штатного працівника по місту Києву постійно зростає та є найвищою серед регіонів України.
За даними Головного управління статистики у м. Києві, у листопаді 2017 року, порівняно з відповідними періодом 2016 року, номінальна заробітна плата штатних працівників столичних підприємств та їхніх відокремлених підрозділів з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб зросла на 29,2% і становила 11 643 грн на місяць, що в 1,6 рази перевищує середню заробітну плату по Україні за цей же період (7 479 грн) та майже у 3,6 рази вище рівня мінімальної заробітної плати). Середньомісячна заробітна плата по м. Києву за січень-листопад 2017 року порівняно з відповідним періодом 2016 року зросла майже на 28,9% (дані попередні) і становила 10 870 грн.
Найбільше зростання рівня середньої заробітної плати у листопаді 2017 року порівняно з відповідним періодом 2016 року відбулося за наступними видами економічної діяльності: державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування – 151,2%; мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 148,5%; охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – 148,3%; надання інших видів послуг – 142,2%; освіта – 141,6% тощо.
Найвищий рівень середньої заробітної плати за видами промислової діяльності у листопаді 2017 року в порівнянні із середнім рівнем заробітної плати по місту (не менше ніж у 2,0 рази) склався у добувній промисловості і розроблення кар’єрів – 37 401 грн (у 3,2 рази).
Рівень середньої заробітної плати, що перевищує середній показник по місту, склався також в наступних видах економічної діяльності: інформації та телекомунікації – 17 967 грн; державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування - 17 783 грн; фінансовій та страховій діяльності – 16 738 грн; професійної, наукової та технічної діяльності – 13 532 грн; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 13 436 грн; сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 12 724 грн; оптовій та роздрібній торгівлі; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 12 536 грн; промисловість – 11 904 грн та транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 11 703 грн.
Темп росту реальної заробітної плати за січень - листопад 2017 року до     січня – листопада 2016 року складає 111,3%.

Моніторинг показників заробітної плати у м. Києві станом на 01.11.2017

На особливому контролі міської влади перебувають питання щодо поступового підвищення розміру середньої заробітної плати у всіх галузях економіки.
Позитивним результатом діяльності міської влади в цьому напрямку є те, що середня заробітна плата одного штатного працівника по місту Києву постійно зростає та є найвищою серед регіонів України.
За даними Головного управління статистики у м. Києві, у жовтні 2017 року, порівняно з відповідними періодом 2016 року, номінальна заробітна плата штатних працівників столичних підприємств та їхніх відокремлених підрозділів з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб зросла на 30,9% і становила 11 454 грн на місяць, що в 1,6 рази перевищує середню заробітну плату по Україні за цей же період (7 377 грн) та майже у 3,6 рази вище рівня мінімальної заробітної плати). Середньомісячна заробітна плата по м. Києву за січень-жовтень 2017 року порівняно з відповідним періодом 2016 року зросла майже на 29,9% (дані попередні) і становила 10 792 грн.
Найбільше зростання рівня середньої заробітної плати у жовтні 2017 року порівняно з відповідним періодом 2016 року відбулося за наступними видами економічної діяльності: державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування – 161,0%; мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 154,2%; освіта – 146,9%; надання інших видів послуг – 143,3%; охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – 136,8%; транспорт, складське господарство, поштова та кук'єрська діяльність – 133,5%; тощо.
Найвищий рівень середньої заробітної плати за видами промислової діяльності у жовтні 2017 року в порівнянні із середнім рівнем заробітної плати по місту (не менше ніж у 2,0 рази) склався у добувній промисловості і розроблення кар’єрів – 35 565 грн (у 3,1 рази).
Рівень середньої заробітної плати, що перевищує середній показник по місту, склався також в наступних видах економічної діяльності: фінансовій та страховій діяльності – 17 185 грн; інформації та телекомунікації – 16 819 грн; державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування - 16 609 грн; сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 13 884 грн; професійної, наукової та технічної діяльності – 13 669 грн; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 13 493 грн; оптовій та роздрібній торгівлі; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 12 327 грн; транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 12 313 грн та промисловість – 11 751 грн.
Темп росту реальної заробітної плати за січень - жовтень 2017 року до     січня – жовтня 2016 року складає 111,1%.

Моніторинг показників заробітної плати у м. Києві станом на 01.10.2017

На особливому контролі міської влади перебувають питання щодо поступового підвищення розміру середньої заробітної плати у всіх галузях економіки.
Позитивним результатом діяльності міської влади в цьому напрямку є те, що середня заробітна плата одного штатного працівника по місту Києву постійно зростає та є найвищою серед регіонів України.
За даними Головного управління статистики у м. Києві, у вересні 2017 року, порівняно з відповідними періодом 2016 року, номінальна заробітна плата штатних працівників столичних підприємств та їхніх відокремлених підрозділів з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб зросла на 31,2% і становила 11 423 грн на місяць, що в 1,6 рази перевищує середню заробітну плату по Україні за цей же період (7 351 грн) та майже у 3,6 рази вище рівня мінімальної заробітної плати). Середньомісячна заробітна плата по м. Києву за січень-вересень 2017 року порівняно з відповідним періодом 2016 року зросла на 30,2% (дані попередні) і становила 10 719 грн.
Найбільше зростання рівня середньої заробітної плати у вересні 2017 року порівняно з відповідним періодом 2016 року відбулося за наступними видами економічної діяльності: державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування – 165,2%; мистецтво, спорт,розваги та відпочинок – 159,0%; освіта – 148,2%; водопостачання; каналізація, поводження з відходами – 140,3%; охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – 136,5%; транспорт, складське господарство, поштова та кук'єрська діяльність – 133,0%; тощо.
Найвищий рівень середньої заробітної плати за видами промислової діяльності у вересні 2017 року в порівнянні із середнім рівнем заробітної плати по місту (не менше ніж у 2,0 рази) склався у добувній промисловості і розроблення кар’єрів – 42 623 грн (у 3,7 рази).
Рівень середньої заробітної плати, що перевищує середній показник по місту, склався також в наступних видах економічної діяльності: інформації та телекомунікації – 17 001 грн; фінансовій та страховій діяльності – 16 751 грн; державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування - 16 042 грн; професійної, наукової та технічної діяльності – 14 762 грн; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 13 346 грн; сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 13 155 грн; транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 12 205 грн; оптовій та роздрібній торгівлі; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 11 691 грн та промисловість – 11 831 грн.
Темп росту реальної заробітної плати за січень - вересень 2017 року до січня – вересня 2016 року складає 110,8%.

Моніторинг показників заробітної плати у м. Києві станом на 01.09.2017

На особливому контролі міської влади перебувають питання щодо поступового підвищення розміру середньої заробітної плати у всіх галузях економіки.
Позитивним результатом діяльності міської влади в цьому напрямку є те, що середня заробітна плата одного штатного працівника по місту Києву постійно зростає та є найвищою серед регіонів України.
За даними Головного управління статистики у м. Києві, у серпні 2017 року, порівняно з відповідними періодом 2016 року, номінальна заробітна плата штатних працівників столичних підприємств та їхніх відокремлених підрозділів з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб зросла на 29,0% і становила 11 073 грн на місяць, що в 1,6 рази перевищує середню заробітну плату по Україні за цей же період (7 114 грн) та у 3,5 рази вище рівня мінімальної заробітної плати). Середньомісячна заробітна плата по м. Києву за січень-серпень 2017 року порівняно з відповідним періодом 2016 року зросла на 30,6% (дані попередні) і становила 10 631 грн.
Найбільше зростання рівня середньої заробітної плати у серпні 2017 року порівняно з відповідним періодом 2016 року відбулося за наступними видами економічної діяльності: державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування – 158,%; мистецтво, спорт,розваги та відпочинок – 152,8%; освіта – 141,1%; надання інших видів послуг – 140,8%; тимчасове розміщування й організація харчування – 138,5%; переробна промисловість – 136,1%; тощо.
Найвищий рівень середньої заробітної плати за видами промислової діяльності у серпні 2017 року в порівнянні із середнім рівнем заробітної плати по місту (не менше ніж у 2,0 рази) склався у добувній промисловості і розроблення кар’єрів – 37 512 грн (у 3,4 рази).
Рівень середньої заробітної плати, що перевищує середній показник по місту, склався також в наступних видах економічної діяльності: фінансовій та страховій діяльності – 16 783 грн; інформації та телекомунікації – 16 526 грн; державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування - 15 791 грн; професійної, наукової та технічної діяльності – 13 231 грн; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 13 222 грн; сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 12 949 грн; транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 11 932 грн; промисловість – 11 801 грн; оптовій та роздрібній торгівлі; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 11 618 грн та переробна промисловість – 11 149 грн.
Темп росту реальної заробітної плати за січень - серпень 2017 року до     січня – серпня 2016 року складає 111,0%.

Моніторинг показників заробітної плати у м. Києві станом на 01.08.2017

На особливому контролі міської влади перебувають питання щодо поступового підвищення розміру середньої заробітної плати у всіх галузях економіки.
Позитивним результатом діяльності міської влади в цьому напрямку є те, що середня заробітна плата одного штатного працівника по місту Києву постійно зростає та є найвищою серед регіонів України.
За даними Головного управління статистики у м. Києві, у липні 2017 року, порівняно з відповідними періодом 2016 року, номінальна заробітна плата штатних працівників столичних підприємств та їхніх відокремлених підрозділів з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб зросла на 31,9% і становила 11 412 грн на місяць, що в 1,6 рази перевищує середню заробітну плату по Україні за цей же період (7 339 грн) та у 3,6 рази вище рівня мінімальної заробітної плати). Середньомісячна заробітна плата по м. Києву за січень-липень 2017 року порівняно з відповідним періодом 2016 року зросла на 30,4% (дані попередні) і становила 10 568 грн.
Найбільше зростання рівня середньої заробітної плати у липні 2017 року порівняно з відповідним періодом 2016 року відбулося за наступними видами економічної діяльності: добувна промисловості і розроблення кар’єрів – 184,0%; мистецтво, спорт,розваги та відпочинок – 161,2%; державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування – 150,1%; освіта – 149,5%; тимчасове розміщування й організація харчування – 140,5%; охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – 137,6%; надання інших видів послуг – 137,1% тощо.
Найвищий рівень середньої заробітної плати за видами промислової діяльності у липні 2017 року в порівнянні із середнім рівнем заробітної плати по місту (не менше ніж у 2,0 рази) склався у добувній промисловості і розроблення кар’єрів – 42 488 грн (у 3,7 рази).
Рівень середньої заробітної плати, що перевищує середній показник по місту, склався також в наступних видах економічної діяльності: фінансовій та страховій діяльності – 17 315 грн; інформації та телекомунікації – 16 330 грн; державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування - 15 523 грн; професійної, наукової та технічної діяльності – 13 447 грн; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 13 131 грн; оптовій та роздрібній торгівлі; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів –                     12 784 грн; сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 12 708 грн; транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 11 758 грн та промисловість – 11 616 грн.
Темп росту реальної заробітної плати за січень - липень 2017 року до     січня – липня 2016 року складає 111,4%.

Моніторинг показників заробітної плати у м. Києві станом на 01.07.2017

На особливому контролі міської влади перебувають питання щодо поступового підвищення розміру середньої заробітної плати у всіх галузях економіки.
Позитивним результатом діяльності міської влади в цьому напрямку є те, що середня заробітна плата одного штатного працівника по місту Києву постійно зростає та є найвищою серед регіонів України.
За даними Головного управління статистики у м. Києві, у червні 2017 року, порівняно з відповідними періодом 2016 року, номінальна заробітна плата штатних працівників столичних підприємств та їхніх відокремлених підрозділів з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб зросла на 29,7% і становила 11 091 грн на місяць, що в 1,5 рази перевищує середню заробітну плату по Україні за цей же період (7 360 грн) та у 3,5 рази вище рівня мінімальної заробітної плати). Середньомісячна заробітна плата по м. Києву за січень-червень 2017 року порівняно з відповідним періодом 2016 року зросла на 30,4% (дані попередні) і становила 10 429 грн.
Найбільше зростання рівня середньої заробітної плати у червні 2017 року порівняно з відповідним періодом 2016 року відбулося за наступними видами економічної діяльності: мистецтво, спорт,розваги та відпочинок – 162,9%; державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування – 156,5%; сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 149,2%; освіта – 143,4%; надання інших видів послуг – 138,9%; охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – 136,3%; тимчасове розміщування й організація харчування – 135,7% тощо.
Найвищий рівень середньої заробітної плати за видами промислової діяльності у червні 2017 року в порівнянні із середнім рівнем заробітної плати по місту (не менше ніж у 2,0 рази) склався у добувній промисловості і розроблення кар’єрів – 35 920 грн (у 3,2 рази).
Рівень середньої заробітної плати, що перевищує середній показник по місту, склався також в наступних видах економічної діяльності: фінансовій та страховій діяльності – 16 297 грн; інформації та телекомунікації – 15 796 грн; державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування - 15 065 грн; професійної, наукової та технічної діяльності – 13 078 грн; сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 12 846 грн; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 12 513 грн; оптовій та роздрібній торгівлі; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 11 803 грн.
Темп росту реальної заробітної плати за січень - червень 2017 року до січня – червня 2016 року складає 111,5%.

Моніторинг показників заробітної плати у м. Києві станом на 01.06.2017

На особливому контролі міської влади перебувають питання щодо поступового підвищення розміру середньої заробітної плати у всіх галузях економіки.
Позитивним результатом діяльності міської влади в цьому напрямку є те, що середня заробітна плата одного штатного працівника по місту Києву постійно зростає та є найвищою серед регіонів України.
За даними Головного управління статистики у м. Києві, у травні 2017 року, порівняно з відповідними періодом 2016 року, номінальна заробітна плата штатних працівників столичних підприємств та їхніх відокремлених підрозділів з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб зросла на 30,7% і становила 10 558 грн на місяць, що в 1,5 рази перевищує середню заробітну плату по Україні за цей же період (6 840 грн) та у 3,3 рази вище рівня мінімальної заробітної плати). Середньомісячна заробітна плата по м. Києву за січень-травень 2017 року порівняно з відповідним періодом 2016 року зросла на 30,0% і становила 10 298 грн.
Найбільше зростання рівня середньої заробітної плати у травні 2017 року порівняно з відповідним періодом 2016 року відбулося за наступними видами економічної діяльності: сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 235,7%; державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування – 162,1%; мистецтво, спорт,розваги та відпочинок – 159,9%; надання інших видів послуг – 143,9%; добувна промисловість і розроблення кар’єрів –141,0%; тимчасове розміщування й організація харчування – 141,0% тощо.
Найвищий рівень середньої заробітної плати за видами промислової діяльності у травні 2017 року в порівнянні із середнім рівнем заробітної плати по місту (не менше ніж у 2,0 рази) склався у добувній промисловості і розроблення кар’єрів – 36 638 грн (майже у 3,5 рази).
Рівень середньої заробітної плати, що перевищує середній показник по місту, склався також в наступних видах економічної діяльності: фінансовій та страховій діяльності – 16 688 грн; інформації та телекомунікації – 15 831 грн; державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування - 13 244 грн; професійної, наукової та технічної діяльності – 12 975 грн; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 12 187 грн; сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 11 736 грн; оптовій та роздрібній торгівлі; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 11 434 грн; промисловість – 10 616 грн та транспорт, складське господарство, поштова та кур'єкрська діяльність – 10 567 грн.
Темп росту реальної заробітної плати за січень - травень 2017 року до січня – травня 2016 року складає 112,2%.

Моніторинг показників заробітної плати у м. Києві станом на 01.05.2017

На особливому контролі міської влади перебувають питання щодо поступового підвищення розміру середньої заробітної плати у всіх галузях економіки.
Позитивним результатом діяльності міської влади в цьому напрямку є те, що середня заробітна плата одного штатного працівника по місту Києву постійно зростає та є найвищою серед регіонів України.
За даними Головного управління статистики у м. Києві, у квітні 2017 року, порівняно з відповідними періодом 2016 року, номінальна заробітна плата штатних працівників столичних підприємств та їхніх відокремлених підрозділів з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб зросла на 31,1% і становила 10 788 грн на місяць, що в 1,6 рази перевищує середню заробітну плату по Україні за цей же період (6 659 грн) та у 3,4 рази вище рівня мінімальної заробітної плати). Середньомісячна заробітна плата по м. Києву за січень-квітень 2017 року порівняно з відповідним періодом 2016 року зросла на 29,9% і становила 10 233 грн.
Найбільше зростання рівня середньої заробітної плати у квітні 2017 року порівняно з відповідним періодом 2016 року відбулося за наступними видами економічної діяльності: сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 304,6%; добувна промисловість і розроблення кар’єрів –164,1%; мистецтво, спорт,розваги та відпочинок – 155,3%; державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування – 145,9%; охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – 145,4% тощо.
Найвищий рівень середньої заробітної плати за видами промислової діяльності у квітні 2017 року в порівнянні із середнім рівнем заробітної плати по місту (не менше ніж у 2,0 рази) склався у добувній промисловості і розроблення кар’єрів – 48 187 грн (майже у 4,5 рази).
Рівень середньої заробітної плати, що перевищує середній показник по місту, склався також в наступних видах економічної діяльності: фінансовій та страховій діяльності – 17 964 грн; інформації та телекомунікації – 17 634 грн; сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 16 391 грн; професійної, наукової та технічної діяльності – 13 143 грн; державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування - 12 952 грн; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 12 432 грн; оптовій та роздрібній торгівлі; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 11 718 грн та промисловості – 11 055 грн.
Темп росту реальної заробітної плати за січень - квітень 2017 року до     січня – квітня 2016 року складає 112,5%.

Моніторинг показників заробітної плати у м. Києві станом на 01.04.2017

На особливому контролі міської влади перебувають питання щодо поступового підвищення розміру середньої заробітної плати у всіх галузях економіки.
Позитивним результатом діяльності міської влади в цьому напрямку є те, що середня заробітна плата одного штатного працівника по місту Києву постійно зростає та є найвищою серед регіонів України.
За даними  Головного управління статистики у м. Києві, у березні 2017 року, порівняно з відповідними періодом 2016 року, номінальна заробітна плата штатних працівників столичних підприємств та їхніх відокремлених підрозділів з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб зросла на 31,6% і становила 11 010 грн на місяць, що в 1,6 рази перевищує середню заробітну плату по Україні за цей же період (6 752 грн) та у 3,4 рази вище рівня мінімальної заробітної плати. ). Середньомісячна заробітна плата по м. Києву за січень-березень 2017 року порівняно з відповідним періодом 2016 року зросла на 29,3% і становила 10 048 грн.
Найбільше зростання рівня середньої заробітної плати у березні 2017 року порівняно з відповідним періодом 2016 року відбулося за наступними видами економічної діяльності: сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 231,3%; добувна промисловість і розроблення кар’єрів –207,1%; мистецтво, спорт,розваги та відпочинок – 177%; тимчасове розміщування й організація харчування – 160,6%; державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування – 155,8% тощо.
Найвищий рівень середньої заробітної плати за видами промислової діяльності у березні 2017 року в порівнянні із середнім рівнем заробітної плати по місту (не менше ніж у 2,0 рази) склався у добувній промисловості і розроблення кар’єрів – 56 491 грн (у 5,1 рази).
Рівень середньої заробітної плати, що перевищує середній показник по місту, склався також в наступних видах економічної діяльності: фінансовій та страховій діяльності – 19 037 грн; інформації та телекомунікації – 17 123 грн; сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 13 245 грн; професійної, наукової та технічної діяльності – 13 223 грн; державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування - 12 696 грн; оптовій та роздрібній торгівлі; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 12 190 грн; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 11 473 грн та промисловості – 11 377 грн.
Темп росту реальної заробітної плати за січень - березень 2017 року до     січня – березня 2016 року складає 112,1%.

Моніторинг показників заробітної плати у м. Києві станом на 01.03.2017

На особливому контролі міської влади перебувають питання щодо поступового підвищення розміру середньої заробітної плати у всіх галузях економіки.
Позитивним результатом діяльності міської влади в цьому напрямку є те, що середня заробітна плата одного штатного працівника по місту Києву постійно зростає та є найвищою серед регіонів України.
За даними Головного управління статистики у м. Києві, у лютому 2017 року, порівняно з відповідними періодом 2016 року, номінальна заробітна плата штатних працівників столичних підприємств та їхніх відокремлених підрозділів з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб зросла на 24,7% і становила 9 832 грн на місяць, що в 1,6 рази перевищує середню заробітну плату по Україні за цей же період (6 209 грн) та у 3,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати. ). Середньомісячна заробітна плата по м. Києву за січень-лютий 2017 року порівняно з відповідним періодом 2016 року зросла на 27,7% і становила 9 563 грн.
Найбільше зростання рівня середньої заробітної плати у лютому 2017 року порівняно з відповідним періодом 2016 року відбулося за наступними видами економічної діяльності: сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – на 140,9%; добувна промисловість і розроблення кар’єрів – на 73,4%; державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування – на 53,2%; освіта – на 51,7%; охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – на 45,6%; мистецтво, спорт,розваги та відпочинок – на 44,6%; надання інших видів послуг – на 42,8%.
Найвищий рівень середньої заробітної плати за видами промислової діяльності у лютому 2017 року в порівнянні із середнім рівнем заробітної плати по місту (не менше ніж у 2,0 рази) склався у добувній промисловості і розроблення кар’єрів – 38 574 грн (у 4,0 рази).
Рівень середньої заробітної плати, що перевищує середній показник по місту, склався також в наступних видах економічної діяльності: фінансовій та страховій діяльності – 14 742 грн; інформації та телекомунікації – 14 741 грн; державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування- 11 552 грн; сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 11 489 грн; професійної, наукової та технічної діяльності – 11 442 грн; оптовій та роздрібній торгівлі; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 10 592 грн; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 10 516 грн.
Темп росту реальної заробітної плати за січень-лютий 2017 року до січня – лютого 2016 року складає 111,3%.

Моніторинг показників заробітної плати у м. Києві станом на 01.02.2017

На особливому контролі міської влади перебувають питання щодо поступового підвищення розміру середньої заробітної плати у всіх галузях економіки.
Позитивним результатом діяльності міської влади в цьому напрямку є те, що середня заробітна плата одного штатного працівника по місту Києву постійно зростає та є найвищою серед регіонів України.
За даними Головного управління статистики у м. Києві, у січні 2017 року, порівняно з відповідними періодом 2016 року, номінальна заробітна плата штатних працівників столичних підприємств та їхніх відокремлених підрозділів з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб зросла на 30,4% і становила 9 292 грн на місяць, що в 1,5 рази перевищує середню заробітну плату по Україні за цей же період (6 008 грн).
Найбільше зростання рівня середньої заробітної плати у січні 2017 року порівняно з відповідним періодом 2016 року відбулося за наступними видами економічної діяльності: сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – на 162,8%; добувна промисловість і розроблення кар’єрів – на 75,1%; державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування – на 51,9%; освіта – на 49,2%; охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – на 47,6%; тимчасове розміщування й організація харчування – на 46,9%; надання інших видів послуг – на 46,2%.
Найвищий рівень середньої заробітної плати за видами промислової діяльності у січні 2017 року в порівнянні із середнім рівнем заробітної плати по місту (не менше ніж у 2,0 рази) склався у добувній промисловості і розроблення кар’єрів – 36 340 грн (майже у 3,9 рази).
Рівень середньої заробітної плати, що перевищує середній показник по місту, склався також в наступних видах економічної діяльності: фінансовій та страховій діяльності – 14 982 грн; інформації та телекомунікації – 14 088 грн; сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 11 796 грн; професійної, наукової та технічної діяльності – 11 054 грн; державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування - 10 870 грн; оптовій та роздрібній торгівлі; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 10 339 грн; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 10 286 грн; у промисловості – 9 348 грн; транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 9 334 грн.
Темп росту реальної заробітної плати за січень 2017 року до січня 2016 року складає 114,6%.

Моніторинг показників заробітної плати у м. Києві станом на 01.01.2017

На особливому контролі міської влади перебувають питання щодо поступового підвищення розміру середньої заробітної плати у всіх галузях економіки.
Позитивним результатом діяльності міської влади в цьому напрямку є те, що середня заробітна плата одного штатного працівника по місту Києву постійно зростає та є найвищою серед регіонів України.
За даними Головного управління статистики у м. Києві, у грудні 2016 року, порівняно з відповідними періодом 2015 року, номінальна заробітна плата штатних працівників столичних підприємств та їхніх відокремлених підрозділів з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб зросла на 30,7% і становила 11 094 грн на місяць, що в 1,7 рази перевищує середню заробітну плату по Україні за цей же період (6 475 грн). Середньомісячна заробітна плата по м. Києву за січень-грудень 2016 року порівняно з відповідним періодом 2015 року зросла на 28,5% і становила 8 648 грн.
Найбільше зростання рівня середньомісячної заробітної плати у січні-грудні 2016 року порівняно з відповідним періодом 2015 року відбулося за наступними видами економічної діяльності: сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – на 80,0%; надання інших видів послуг – на 53,7%; добувна промисловість і розроблення кар’єрів – на 52,0%; будівництво – на 47,9%; операції з нерухомим майном – на 47,7%.
Найвищий рівень середньомісячної заробітної плати за видами промислової діяльності у січні-грудні 2016 року в порівнянні із середньомісячним рівнем заробітної плати по місту (не менше ніж у 2,0 рази) склався у добувній промисловості і розроблення кар’єрів – 29 257 грн (майже у 3,4 рази).
Рівень середньомісячної заробітної плати, що перевищує середньомісячний  показник по місту, склався також в наступних видах економічної діяльності: фінансовій та страховій діяльності – 13 948 грн; інформації та телекомунікації – 13 606 грн; професійної, наукової та технічної діяльності – 11 245 грн; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 10 069 грн; оптовій та роздрібній торгівлі; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 9 811 грн; сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 9 735 грн; державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування- 9 717 грн; у промисловості – 8 721 грн.
Темп росту реальної заробітної плати за січень-грудень 2016 року до січня-грудень 2015 року складає 114,3%.

Версiя для друку